โปรโมชั่น

ข่าวสาร

2018-05-10

ผู้บริหาร “นัมเบอร์วันเฮ้าสซิ่งฯ” ยิ้มรับกระแสดี “THE ONE bangna” หน้าสาธิต ม.ราม2

คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ผู้นำโครงการ อสังหาริมทรัพย์ย่านวงแหวน-บางนา อาทิ โครงการบลูลากูน 1 และ 2, โครงการไอฟิล บางนา ฯลฯ